วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม

Project to build Phra Maha Mondop Wat Trimitt Wittayaram (Golden Buddha)

Info