อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Project to renovate Santimitri building at Royal Thai government house.

Info

View Other Project