พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

Project to extend Phra Thinang Chakri Maha Prasat, Hall Boromrajasathitmaholoin at Grand Palace.

Info

View Other Project