Loading Events

« All Events

ประกาศเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

2009-12-22 @ 00:00 - 2030-08-02 @ 23:59

ในการบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท ของโรงเรียนบ้านห้วยหวาย จ.กาญจนบุรี

Details

Start:
2009-12-22 @ 00:00
End:
2030-08-02 @ 23:59
Event Category: