ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานผลิตและประกอบชิ้นงานโลหะ ด้านสถาปัตยกรรมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานผลิตและประกอบชิ้นงานโลหะ ด้านสถาปัตยกรรมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

คณะผู้ออกแบบ, คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายวัดป่าบ้านตาด และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ตรวจดูความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานผลิตและประกอบชิ้นงานโลหะ ส่วนประกอบต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ โรงงาน ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด (หน่วยคุณบุญช้อย) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *